România începe să pună accent pe protejarea mediului prin reciclarea și valorificarea deșeurilor, urmărind alinierea la legislația Europeană pe Mediu în vigoare

 

Deșeurile atât periculoase cât și nepericuloase, se reciclează, se valorifică sau elimină în diferite instalații achiziționate de reciclatori și valorificatori, nu întotdeauna protejând mediul înconjurător.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, impune ca fiecare generator, să desemneze în unitatea sa o persoană instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, ceea ce face ca stocarea, manipularea și transportul acestora să se facă cât mai eficient și în condiții de siguranță atât pentru mediu cât și pentru sănătatea oamenilor.

De asemenea, această lege reglementează colectarea, transportul, valorificarea şi / sau eliminarea deşeurilor, supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de depozitare, valorificare și eliminare.

Reciclarea reprezintă orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere. 

În anul 2015, România și-a luat angajamentul față de Uniunea Europeană de a atinge targetul de reciclare stabilit – 50 %. În decursul aceluiași an, țara noastră realiza reciclarea a 3% din deșeurile produse. Cei mai importanți factori care contribuie la îndeplinirea targetului sunt eficientizarea managementului deșeurilor și o legislație bine organizată, care să vină în sprijinul operatorilor economici din acest domeniu.

Pentru o bună desfășurare a activității dumneavoastră Echipa BEES vă oferă servicii eficiente și profesionale de Consultanță pe Mediu privind un management eficient al deșeurilor.  

 

Bees

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre noi sau doriți să solicitați o ofertă personalizată, nu ezitați să ne contactați!